عشق ، ثروت ، موفقیت
 زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید ، به آنها گفت : من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید ، بفرمایید داخل تا چیزی ب

عشق ، ثروت ، موفقیت

1392/1/10 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : شهراد جاویدنیا

 

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید ، به آنها گفت : من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید ، بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم . آنها پرسیدند : آیا شوهر شما خانه است ؟ زن گفت : نه ، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته . آنها گفتند : پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم . 

عصر وقتی که شوهر به خانه برگشت زن تمام ماجرا را برای او تعریف کرد . 

شوهرش به او گفت : برو به آنها بگو شوهرم آمده بفرمایید داخل . زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد . 

آنها گفتند : ما با هم داخل خانه نمی شویم . زن با تعجب پرسید : چرا ؟ 

یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت : نام او ثروت است و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت : نام او موفقیت است و نام من عشق است ، حالا انتخاب کنید که کدامیک از ما وارد خانه شما شویم .

 

زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد . شوهر گفت : چه خوب ! ثروت را دعوت میکنیم تا خانه مان پر از ثروت شود ولی همسرش مخالفت کرد و گفت : چرا موفقیت را دعوت نکنيم ؟ فرزند خانه که صدای آنها را می شنید پیشنهاد کرد بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه مان پر از عشق و محبت شود . مرد و زن هردو موافقت کردند و زن بیرون رفت و گفت : کدامیک از شما عشق است او مهمان ماست . 

عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و به دنبال او راه افتادند . 

زن با تعجب پرسید : شما دیگر چرا می آیید ؟ 

پیرمردها با هم گفتند : اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدند ولی هر کجا که عشق هست ثروت و موفقیت هم هست .

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ